ggpro.pl

Hosting najmocniejszych serwerów WWW

Parametry bezpieczeństwa serwerów www

Poniżej przedstawiamy parametry bezpieczeństwa serwerów www.

Serwer www

Parametr Wartość graniczna Jednostka
Limit pamięci dla procesów php 128 MB
Limit procesów php 20 procesów
Limit size upload php 64 MB

Serwer mail

Parametr Wartość graniczna Jednostka
Wielkość max wiadomości email 100 MB
Ilość wysyłanych wiadomości email 500 doba / konto

Serwer MySql

Parametr Wartość graniczna Jednostka
Wielkość max bazy danych 1 GB
Ilość połączeń do serwera mysql 50 jednocześnie